Doktorandsällskapet

 

Doktorander inom Öron-, näs- och halssjukdomar sökes för att starta upp ett kontaktnätverk.

Målet är att ha ett forum för att utbyta idéer t ex kring hur man bäst lägger upp sitt forskningsarbete utan att det krockar med den kliniska träningen, bra doktorandkurser över hela Sverige med inriktning på ÖNH (särskilt intressant nu när man gör om systemet och minskar på andelen obligatoriska doktorandkurser), möjliga samarbeten över klinikgränserna osv.

Länk till intresseanmälningsformulär.