Konsultationsläkare

SFOHH´s konsultationsläkare

utses vid ett allmänt medlemsmöte och är som regel en senior kollega med integritet. Uppgiften är att fungera stödjande för enskilda medlemmar. Det kan röra sig om konflikter på arbetsplatsen, men oftast handlar det om anmälningsärenden eller personliga kriser.

Mer information runt anmälan och kollegialt nätverk hittar du på Läkarförbundets hemsida

Om jag blir anmäld – Vad erbjuder Läkarförbundet?

Många patient- och närståendeanmälda ärenden går att hantera på egen hand med hjälp av råden i Läkarförbundets folder Om jag blir anmäld (kräver medlemsinloggning)

Vid mer komplicerade ärenden, exempelvis när IVO skickar förslag på ett beslut innehållande kritik, eller om du känner dig osäker kan du få hjälp av Läkarförbundets jurister. I vissa fall kan det även vara aktuellt att ta hjälp av våra konsultationsläkare.

Kollegialt nätverk - Läkare stödjer läkare

Alla kan hamna i en svår situation och behöva stöd och råd av en utomstående. För dig som är läkare är situationen ofta speciell. Du kanske behöver tala med någon som är väl förtrogen med läkares villkor. Då kan du vända dig till de kollegiala rådgivarna i Läkarförbundets Kollegiala nätverk. Rådgivarna är läkarkollegor, de ger inte behandling, men är till för dig när du behöver en medmänniska och utomstående samtalspartner.


H9 Mats H

Mats Holmström
POC Öron, näsa, hals
Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.