Bli medlem

Bli medlem i Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi och/eller medlem i Läkarförbundet och Läkarsällskapet.


Föreningens stadgar


Utdrag ur stadgar § 2.

Svensk legitimerad läkare eller den som utan att vara legitimerad läkare av Socialstyrelsen erhållit behörighet att i riket utöva läkarkonsten, skall för att vara ordinarie medlem i Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi i vederbörlig ordning ha förvärvat specialistkompetens eller undergå specialistutbildning i öron-, näs- och halssjukdomar, hörselrubbningar eller röst- och talrubbningar (oto-rhino-laryngologi, audiologi och foniatri).

Ordinarie medlem rekommenderas - men behöver inte - tillhöra Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet. Styrelseledamot skall tillhöra båda dessa organisationer.


Ansökan om medlemsskap Svensk förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi