Tjänsteenkät

 

 
Enkät 2019 (pdf)
Kommentarer till enkät 2019 (pdf)
Enkät 2018 (pdf)
Kommentarer till enkät 2018 (pdf)
Enkät 2017 (pdf)
Kommentarer till enkät 2017 (pdf)
Enkät 2016 (pdf)
Kommentarer till enkät 2016 (pdf)
Enkät 2015 (pdf)
Kommentarer till enkät 2015 (pdf)
Enkät 2014 (pdf)
Kommentarer till enkät 2014 (pdf)
Enkät 2013 (pdf)
Kommentarer kommer efter bilderna.
Enkät 2012 (ppt)
Bildkommentarerna ligger i presentationen under bilderna.
Enkät 2011 (ppt)
Kommentarer till enkät 2011 (pdf)
Enkät 2010
Kommentarer till enkät 2010 (fullständig version)
Extra enkät ST (ppt) (2009-12-14)
Enkät 2009 ÖNH-dagarna i Stockholm (ppt)
Kommentarer till PP-presentationen vid ÖNH-dagarna i Stockholm
Kommentarer (fullständig version)
Specialister, specialistutbildning, tjänsteutrymme och utbildningsnivå (ppt)

Tjänsteenkätgruppen består av:

Åsa Ek-Edström, Norra regionen
Mats Engström, Privatläkarna
Martin Beran, Västra Götalandsregionen
Rusana Bark, Stockholmsregionen
Karin Rahm Björneld, Sydöstra regionen
Peter Janson, Södra regionen (inkl. n. Halland)
Anders Westerborn, Uppsala/Örebroregionen