2008


2008-09-24

Årskongress i Düsseldorf för The European Academy of Facial Plastic Surgery
EAFPS är en stor och snabbt växande sammanslutning av ÖNH H&H, Plastikirurger, Ophtalmologer och Dermatologer med inriktning på rekonstruktiv och kosmetisk ansiktskirurgi. Stor vikt läggs på näskirurgi. ÖNH-specialiteten kommer i framtiden belastas med nya komplexa funktionella näsproblem bl.a. i kölvattnet av den kosmetiska näskirurgin. Mötet ger därvid nya insikter och visar på vilken hög nivå näskirurgin ligger ute i Europa.


2008-06-26

Causse Ear Clinic 10th International Otology Course


2008-06-04

NAS-kongress, Island
Nordiska audiologiska sällskapet NAS anordnar konferens om livskvalité och hörselnedsättning på Island. Medicinsk teknisk och beteendevetenskaplig rehabilitering, fria föredrag, CI m.m.


2008-05-21

The 3rd Otology-Neurotology Live Surgical Broadcast
Live International Otolaryngology Network A worldwide multipoint video conferencing network dedicated to Otolaryngology Information.


2008-04-08

Örebro läkardagar
När Sinnet sviktar - om hörsel, syn, lukt och balans. Två dagar om hörselnedsättning, barn-vuxna. Framtiden hörhjälpmedel, degenerativa cochleära och retinala sjukdomar, genetisk behandling av hörsel-synnedsättning, fobisk postural yrsel, luktbortfall.


2008-03-04

2nd International course in Ulm 2008
Course in Septoplasty and Functional -Aesthetic Rhinoplasty, March 4-7, 2008. ENT Hospital, University Ulm, Germany. Gerhard Rettinger och medarbetare bjuder till kurs i Ulm.