2006


2006-11-09

Årsmöte inom Svensk förening för sömnforskning, sömnmedicin och sömnapné. Årsmöte för OSAS och sömn i Stockholm, Piperska Muren.


2006-10-08

42nd South African ENT Meeting & British Assoc. of ORL-Head & Neck Surgeons. Gemensamt Sydafrikanskt och Brittiskt ÖNH-möte i Kapstaden. Tema: Acusticustumörer, pediatrisk tympanoplastik, Meniérè's sjukdom, tympanoplastik, sialoendoskopi,,endoskopisk DCR, endoskopisk främre skallbaskirurgi, interventional radiologi m.m.


2006-09-20

Berzelius-symposium


2006-09-17

AAO-HNSF Annual Meeting & OTO EXPO i Toronto


2006-08-31

The Gentofte Course on Mastoid and Middle Ear Surgery, Basic and advanced


2006-06-11

XXI Congress of European Rhinologic Society and XXV ISIAN, Tampere, Finland


2006-04-27

Scandinavian Soceity for Head & Neck Oncology SSHNO årliga möte utanför Odense. Årets tema spottkörtlar, thyroidea och okänd primärtumör.


2006-01-16

Spännande kurs i neurolargyngologi. Karolinska Universitetssjukhuset - Huddinge.