C-A Hambergföreläsare

Om inget annat framgår är föreläsaren en svenska öron-, näs- och halsläkare

2016 Morten Boysen, Oslo, Norge
Can follow-up of patients treated for Head&Neck SCC be improved?
2015 Karl Hörmann, Mannheim, Tyskland
The management of head and neck cancer and surgeon's contribution in the time of chemoradiation.
2013 Anne Schilder, London, Storbritannien.
Om klinisk pediatrisk otorhinolaryngologisk forskning
2012 Jochen Werner, Marburg, Tyskland.
Extracranial vascular malformations
2011 Anne Pitkäranta, Helsingfors, Finland.
Pediatrisk otorhinolaryngologi - behövs det?
2010 Lars Olaf Cardell, Stockholm
Det medfödda immunsystemets roll vid inflammation i de övre luftvägarna
2008 Adolfo Bornstein, London, England
Vertigo management: old and new, pratice and science
2006 Manuel Bernal-Sprekelsen, Barcelona, Spanien
Endoscopic surgery of the anterior skull base defects
2004 Michal Luntz, Haifa, Israel
Intentions, Expectations and Results in Pediatric Cochlear Implants
2002 Georg G Browning, Glasgow, Skottland
How effective is or surgery for otitis media with effusion in the older child; a good operation of parental expectation
2000 Reidar Grénman, Åbo, Finland
Huvud- och halscancer in vitro och in vivo
1998 Jatin Shah, New York, USA 1998 års föreläsning kom att hållas på årsmötet i maj 1997. Ämnet var:
Voice Preserving surgery for Laryngeal Cancer. En video visades: Supraglottic Partial Laryngectomy.
1996 Pekka Karma, Helsingfors
Kan vi förhindra otit och epiglottit genom vaccination?
1994 James Snow Jr., Bethesda, USA
The National Institute on Deafness and Other Communication Disorders. Mission and Accomplishments
1992 Herbert Dedo, San Fransisco, USA
Talade om endoskopisk larynxkirurgi
1990 Tauno Palva, Helsingfors, Finland
Cholesteatomkirurgi