Fonder och föreläsare

Ingemar Engstrand 2008-06-29


 

Gunnar HolmgrenDen som bevistar ÖNH-dagarna får höra Gunnar Holmgrenföreläsningen och den som besöker Riksstämman kan vartannat år lyssna till Carl-Axel Hambergerföreläsningen. De år den senare föreläsningen inte äger rum delas i stället ett pris ut till en forskare. Behöver vi medel för vetenskapligt arbete kan vi söka pengar från Paul Frenckners fond.

De ovan nämnda herrarna var alla tre framstående öron-, näs- och halsläkare (ÖNH-läkare).
Vi påminns årligen om deras namn. Hamberger som var yngst av dem avled år 1988 vid 80 års ålder.

carl-axel-hambergerDet innebär att flertalet av de nu aktiva ÖNH-läkare inte har en minnesbild av någon av de tre. När jag söker efter Carl-Axel Hambergers Minnesfond på Google får jag endast ett svar. Det var en utdelning år 1995. Men min dator, som är betydligt bättre med i tiden än dess ägare, frågar vänligt om jag menar Carl-Axel Hamburgers Minnesfond.

Styrelsen för Svensk förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi har därför bett mig att skriva ner bakgrunden till, och historien om, ovan nämnda föreläsningar, pris och stipendier.

Apaul-frencknerrtiklarna har publicerats i SVENSK ÖNH-TIDSKRIFT NR. 1-2/2008. Enligt styrelsens önskemål läggs de nu också ut på föreningens hemsida. I inledningen är ett stycke med några personliga reflektioner borttaget. På hemsidan kompletteras artiklarna med en förteckning över de Hamberger och Holmgrenföreläsare som hitintills varit aktuella.

Klicka på respektive person för mer information.