newsPublicera egna inlägg!

Fr.o.m. 2013-07-17 kan du som medlem i föreningen publicera egna inlägg under "Aktuellt". En ny rubrik "Skapa Aktuellt" dyker upp efter att du loggat in under "Aktuellt". Följ instruktionerna och publicera!
Vid eventuella frågor kontakta info@orlforum.se

Aktuellt

2018-12-19

Kurs i kirurgisk teknik för ÖNH med inriktning på benign mjukdelskirurgi och hudförändringar

Plats:                ÖNH-kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
Tid:                  onsdag 8 maj 2019, kl 13.00 till fredag 10 maj 2019, kl. 13.00.
Kursansvariga:  ÖL Professor Eva Hammerlid, Specialistläkare Malin Berg

Kursen riktar sig till ST-läkare inom ÖNH under den första halvan av specialistutbildningen för att ge kunskap i kirurgisk teknik inom ÖNH.

Kursen varvar teori och praktiska övningar i kirurgisk hantering av hud och hudförändringar samt teoretisk och kirurgisk handläggning av godartade mjukdelsförändringar som lymfkörtlar, halscystor och glandula submandibularis.

Kursen uppfyller målbeskrivning 2008 delmål 10, målbeskrivning 2015 c10

Kostnad: 7000 kr+ moms och inkluderar fika, lunch och kursmiddag.

Anmälan: Intresseanmälan mailas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

Antalet deltagare är begränsat till 18 deltagare och ”först till kvarn” gäller.
Tänk på att förankra ditt deltagande hos verksamhetschefen innan du anmäler dig.

2018-12-05

Kurs i nervnära kirurgi i huvud- och halsområdet (6 – 7 maj 2019)

En ny kurs som avser att fylla en kunskapslucka och öka förståelse inom nervnära kirurgi i huvud och halsområdet för ST-läkare och ÖNH-specialister.

Kursen inkluderar:

  • Nervus facialis, accessorius, recurrens och många andra nerver på halsen
  • Anatomi, fysiologi, operationsteknik, rekonstruktion, rehabilitation
  • Videopresentationer
  • Inbjudna föreläsare

Utbildningsmaterial: Kurspärm innehållande åhörarkopior, USB med referenser till litteratur

Kursen är granskad och godkänd av LIPUS. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Kurs nr. 20180173)

Kontaktperson för deltagare och skriftlig anmälan till:
Elma Sehovic, Centrum för huvud- och halsonkologi Universitetssjukhuset 701 85 Örebro
Tel. 019-602 66 20, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kursledare:
Centrum för huvud- och halsonkologi
Universitetssjukhuset 701 85 Örebro
Tel. 019-601 10 00

Sista anmälningsdag 2019-03-01

2018-12-04

ST-kurs: Huvud- och halstumörer - utredning, behandling och uppföljning 2019

En intensiv 5 dagars kurs för ST läkare och övriga läkare verksamma inom öron-, näs- och halsspecialiteten och onkologi.

Denna kurs avser att täcka behovet av vidareutbildning inom huvud- och halsonkologi för blivande ÖNH-läkare och onkologer med minst 2 års erfarenhet därefter färdiga specialister inom ÖNH, onkologi, plastikkirurgi och käkkirurgi.

Företräde för de som har kortast tid kvar till specialistexamen. 

Deltagarna får en ökad förståelse för utredning och behandling av tumörsjukdomar i huvud- och halsområdet och ska därmed kunna inleda en adekvat utredning av en misstänkt tumör.

Ökad kunskap i cancerutveckling, epidemiologi, utredning, kirurgisk behandling och rekonstruktioner samt radioterapi, brachyterapi, fotokemi och elektrokemoterapi, medicinsk tumörbehandling och uppföljning samt information till patienten. 

Kurs går vecka 46, 11 - 15 november 2019. Lipus har granskat och godkänt denna kurs.

Sista ansökningsdag är 30 augusti 2019.

Detaljerad kursinformation och skriftig anmälan

Kursledare:
Stefan Kristiansson, Öron-, näs- och halskliniken
Johan Reizenstein, Onkologiska kliniken
Universitetssjukhuset 701 85 Örebro
Tel. 019-601 10 00

Kontaktperson för deltagare:
Elma Sehovic, Centrum för huvud- och halsonkologi Universitetssjukhuset 701 85 Örebro
Tel. 019-602 66 20
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

2018-11-08

Hands-on Introductory course to Head & Neck Surgery on May 16-18, 2019

In  May 2018 we organized the  7th hands-on introductory course to Head & Neck Surgery of the UMC Utrecht Cancer Center.

We originally started this course for ENT residents in The Netherlands and Belgium in 2011 and since then it has grown in popularity, now attracting participants from the rest of Europe and beyond.  The course language is English. The combination of lectures, instructional videos and hands-on cadaver dissection gives you the opportunity to practice your skills and engage your knowledge.

The course for this year is made up of a combination of lectures, instructional surgery videos and a hands-on cadaver dissection. It is designed for senior residents, fellows or young staff members in ENT or maxillo-facial surgery. We will cover the work up, multidisciplinary management and follow-up of patients suffering from cancers of the oral cavity, oro/hypopharynx, larynx and salivary glands. We will guide the participants in a step-wise dissection of a neck dissection, total laryngectomy and parotidectomy. 

Website and registration

2018-09-05

Ny kurs ”Basal ÖNH” i Umeå, 13-17 maj 2019

Det har tidigare saknats kurs som uppfyller ST-läkarnas kunskapsmål C1 och C2. Dessa delmål innefattar de mest grundläggande kunskaperna inom just vår specialitet. SFOHH har därför tillsammans med Otoliten, Utbildningsutskottet och Studierektorsnätverket förberett och arbetat fram curriculum för en sådan kurs.

Denna ”startkurs” är tänkt att vara särskilt lämpad för den helt färska ST-läkaren eller vikarien inom ÖNH. Kursen kommer att fokusera på typiska och situationer och patientfall som kan möta en ny kollega på mottagningen och primärjouren. Ämnen som kommer att beröras är bl.a. sjukdomar i tonsiller/adenoid, OSAS, näsblödning, akuta luftvägsproblem, suturering, grundläggande kunskap om mikrobiologiska och bilddiagnostiska metoder samt PAD-svar. Kursens upplägg är tänkt att blanda teori med praktiska övningar. Eftersom man kommer beröra flera av specialitetens organsystem, kommer även flera ”del av delmål” att kunna uppfyllas.

Förutom att ge ST-läkaren ett intyg att skicka in till Socialstyrelsen den dagen det är dags, bör en kurs som omfattar dessa grundläggande färdigheter ge ST-läkaren en stabil kunskapsgrund och trygghet i primärjoursarbetet. Antagning till kursen kommer därför ske enligt s.k. ”omvänd turordning”, vilket innebär att den med kortast tid i specialiteten ges förtur.

Sista anmälningsdag, 31 januari 2019

ANMÄLAN

SCHEMA (prel)

   

C1

C2

Den specialistkompetenta läkaren ska

Den specialistkompetenta läkaren ska

–  behärska diagnostik samt kirurgisk och icke-kirurgisk behandling av vanliga och basala sjukdomar inom specialiteten, särskilt de akuta tillstånden

–  behärska basal klinisk undersökning samt basal tolkning av bilddiagnostik, funktionsdiagnostik och laborativ diagnostik inom specialiteten

–   kunna vidta adekvata åtgärder vid misstanke om att barn far illa